VALMEZ SUBVERZ


OSPALKY - první část mystifikace

byl krycí název akce, kterou provedl LÁHOR/SOUNDSYSTEM (tedy kolektivní monstrsbor herců jevištních skupin XXXH´X XOˇXXOXX, DNO, Divadlo V Soukolí, Kašel miminka, Dekadentní divadlo Beruška, Divadlo Margaret Thatcherové a Vichr z hor) během přehlídky MALÉ JEVIŠTNÍ FORMY ve Valašském Meziříčí. Členové jednotlivých divadel se na loňském ročníku shodli na všeobjímaící znuděnosti jednak sami sebou a za druhé každoroční neměnností průběhu přehlídky (k níž sami přispívají) a rozhodli se zpestřit si i divákům a také porotě pobyt. Ideovým základem byl pocit jistého veteránství přehlídky. Ten se projevoval třeba tím, že Divadlo Beruška již po několik let automaticky festival zakončuje jako jakýsi pomyslný "zlatý hřeb", přičemž ve skutečnosti již dlouho nic skutečně zajímavého na festivalu nepředvedlo. A proto vzešel nápad narušení této struktury speciálně připraveným jevištním novotvarem. Od původní ideje okupace přehlídky zcela kolektivním vystupením dvanácti herců ve všech představeních různých souborů, se forma přeskupila v nenápadnou a pozvolnou, často až homeopatickou infiltraci motivů i jednotlivých herců do představení ostatních. Výsledkem byla vlastně povídková hra, jejíž název POTKAL KARLA S JOSEFEM DÍKY ZLÉMU SNU NEČEKANÝ VÍTR NA KOCI TUNELU je složen z jednotlivých názvů, pod kterými "své" hry uvedla divadla: Tedy POTKAL KARLA S JOSEFEM hrálo divadlo XXXH´X XOˇXXOXX, DÍKY ZLÉMU SNU zase Divadlo V soukolí a tak dál. Kromě toho soundsystem vyslal na přehlídku falešný středoškolský soubor OSPALKY, v němž účinkovali na festivalu zatím neznámí členové Kašle miminka a divadel DNO a Vichr z hor. Tento "soubor", jehož "zřizovatelem" byla Základní škola v Holešově, přijel jako benjamínek přehlídky s vlastním "zpracováním" hry KDO MI TO UVĚŘÍ, PANE MOODY? Během duchařské hry, věnující se tématu života po životě, bylo na pódiu možno vidět neznámé tváře plus skupinu duchů zahalených v prostěradlech, pod nimiž se skrývali veteráni. Hra byla záměrně špatná a naivní. Nastínila ale téma, které se poté táhlo celým příběhem velké hry, a tím byla reinkarnace. A přinesla matoucí motiv jakýchsi záhadných "bílých ťápot". (Reinkarnace jako téma vlastně přímo fyzicky souvisí s metodou, s níž bylo pracováno, tedy vzájemného převtělování herců do nových rolí v jiných divadleních uskupeních) Následující Divadlo V Soukolí poté nastínilo všechny základní motivy, s nimiž se bude dále pracovat a rozehrálo vedlejší rodinný příběh, který zatím nevyzrazeně navazoval na hru OSPALEK. Navíc se na jeho scéně nečekaně objevila rekvizita podivné "bílé nohy". S OSPALKAMI se ovšem pro diváky viditelně Soukolí střetlo ještě jinak: neboť "herec OSPALEK" Radek Rubáš, který ve svém představení ztělesňoval vozíčkáře (hraného kdysi Janem Potměšilem), během hry Soukolí hlasitě zaprotestoval proti použití motivu tělesně postižených ve hře Soukolí. Krátká hádka mezi Rubášem v hledišti, Soukolím na jevišti a několika diváky skončila Rubášovým demonstrativním odchodem. Zbytek přestavení se odehrál v této podivné atmosféře. (Po vystoupení Soukolí s tímto icidentem jsme zaslechli hlasy pořadatelů, které obhajovaly divadlo a herce OSPALEK obvinili z psychického bloku). Hra dále pokračovala během představení XXXH´X XOˇXXOXX: toto divadlo hrálo již otevřeně o reinkarnaci. Během neustálých neúspěšných sebevražd na pódiu, došlo ovšem k nečekanému "postřelení diváka", kterým byl Prokop Holoubek, herec divadla Beruška. XXXH´X XOˇXXOXX si toho ovšem z pódia narozdíl od diváků nevšimli a hráli dál. Ovšem po jedné z opětovných sebevražd Jiřího "Kouzelníka" Najverta se nečekaně z podlahy zvedá Prokop Holoubek s replikou "Zase se mi to nepovedlo". A překvapeným spoluhráčům tvrdí, že je Najvert. Herci jej posílají pryč se slovy "Ty hraješ až večer, běž cvičit na basu!". On je ale neústupný a pokračuje ve hře místo Najverta. Při několikátím dalším pokusu o sebevraždu se do jeho těla ovšem opět vrací Najvert a zdá se, že vše je v pořádku. Na jevišti ovšem leží "mrtvý divák" Holoubek. XXXH´X XOˇXXOXX se v trapné situace se lží "To ještě není konec" vytrácí ze sálu, kde zanechává diváky a už nepřichází. Těsně předtím ovšem nepatřičná postava dívky Lidunky několikrát zopakuje svůj sen o jakýchsi "bílých ťápotách". Vrcholem akce je nakonec představení Berušky. Na scéně je opět klasické rozestavení rekvizit DDB: klavír, praktikábly, kombo a basová kytara. Přichází Beruška: Petr Marek, Jiří Nezhyba... a... Jiří "Kouzelník" Najvert. Chápe se basové kytary a Beruška začíná hrát. Začíná klasická asociativní improvizace, která je velmi svižná. Najvert se snaží zapojit a občas řekne špatný vtip. Nezhyba s Markem jej víceméně ignorují. A to i ve chvíli, kdy je Najvert upozorní, že baskytara probíjí. Marek na slovo probíjí udělá slovní vtip. Najvert však najednou ztuhne, začne se svíjet v křeči a vypadne i osvětlení. Chvíle trapného ticha. Když světlo opět naběhne, stojí na jeho místě již Holoubek. Představení pokračuje. Diváci jsou uchlácholeni koncem malého vtípku a sledují další klasickou Berušku. Ta trvá přibližně deset minut, během nichž ovšem Marek začíná do příběhu vnášet motivy, které již diváci přes den měli šanci podprahově fixovat během ostatních představení. Začátek představení je vlastně psychoanalytickým rozborem snu o "bílých ťápotách", který sní vedlejší postava hry XXXH´X XOˇXXOXX, dívka Lidunka, která má problém s rodiči. V jednu chvíli se krátkou zatmívačkou na scéně nečekaně objevují herci Divadla v Soukolí ve stejné situaci, kterou končila jejich hra. Jsou to rodiče této dívky. Opět se objevuje Beruška a nadhazuje druhou rovinu příběhu, v níž jejich sousedem je hlavní hrdina hry OSPELEK, vozíčkář Radek Rubáš - herec, rozhádaný se Soukolím. Na jevišti se opět krátkou zatmívačkou bleskově objevuje soused vozíčkář a rodiče (V Soukolí) jej přicházejí navštívit a pokračují přesně od okamžiku, v němž hra Divadla V Soukolí skončila. Následuje velké propojení motivů a dokonce návrat do úvodní scény hry středoškolských OSPALEK včetně scénické hudby. Ovšem s novou interpretací významu. Motivy se završují, vedlejší postavy Karel s Josefem, které se jako jména objevily ve všech hrách, se stávají hlavními a vše končí přítomností množství duchů pod prostěradly na pódiu a větou: "A tak potkal Karla s Josefem díky zlému snu nečekaný vítr na konci tunelu".
Práce na tomto představení začala už dva měsíce předtím, což je pro divadla, věnující se improvizaci vlastně neobvyklá skutečnost. DOpilování a domyšlení všech dějových motivů se odehrávalo on-line během hry a v přestávkách festivalu. Většina herců se logiku výsledného propojení dozvěděla teprve čtvrt hodiny před začátkem poslední části.

OSPALKY - falešný středoškolský souborse svou mystickou hrou CO VY NA TO PANE MOODY?Z RECENZE LUKÁŠE NOZARA:

Trocha žluče po Valmezu 2004

Letošní Valmez byl plný bouření a nakvašenosti. I v mé hlavě to kvasilo a následující řádky jsou pokusem o čisté víno.
Budu se věnovat především souborům, které mají na přehlídce ve Valašském Meziříčí, již téměř domovské právo, protože už tam jezdí víc jak pět a někteří i víc jak deset let. Ti čtenáři, kteří matně tuší, co se na valmezské přehlídce vlastně děje, nechť si přečtou úvodník z jejího letošního zpravodaje.1)

Taková zoufalá snaha ukázat svoje síly spojením všech duchem spřízněných souborů! Opustit soutěžení na vlastní triko, a vystupovat jako celek, kterému vadí, jak se s ním zachází a jaká mrtvolná porota je už po několikáté vybrána na tuto starobylou přehlídku. Divadla jako XXXH´XOˇXXOXX, V Soukolí, nově i hranické soubory Servác, Statokinetické divadlo aj. umí lidi navracet k divadlu. Na festival v Hranicích na Moravě Láhor jsem přivedl teatrofoba a ta jednodenní akce z něho udělala tetrofila! Je obrovská škoda, že jsou tyto divadla roztrpčována arogancí státem podporované přehlídky, která nejen, že nekultivuje při porotních diskusích vkus diváků, ale ještě působí zhoubně i na kvalitní divadelní snahy. Celá ta mystifikace* , byla vlastně zasvěcením do tohoto problému. Pro koho však, celá ta mystifikace? Pro porotce nakonec ne, protože ty to vlastně moc nezajímá. Pro diváky? Ti však pokud jsou zasvěcení, tak se octnou se zasvětiteli v pozici bezmocných. Veškerá ta hra je sice zábava, ale její vyústění spíše všeobecně traumatizuje.
Porotci už dávno nejsou odvážní filozofové, jsou to jen ubozí odborníci, kteří pověrečně uctívají formu na úkor obsahu. Nejsou schopni učené hádky ani rytířské disputace. Jejich zbraní je přemoudřelost specialistů z oboru, ale největším jejich kalibrem jsou rozvláčnost a nuda. Porotci se zřejmě domnívají, že tady na amatérské oblasti třídí, kdo ví jaký odpad! Nechápu proč porota neukáže českému amatérskému světu jedinečné umění V Soukolí. Na co vlastně tak dlouho čekají? V Soukolí jsou ideálním výsledkem II.divadelní reformy a je ohavné, že nejsou z důvodu preference fixovaného textu oficiálním divadelními strukturami přijímaní. Nechápu proč porota i tentokrát nechtěla dát i dalším lidem na přehlídkách pocítit údiv nad dokonalým dramatickým obloukem, či příběhem člověka, jak tomu sami tvůrci říkají, jejich improvizací. Již přece mohli několikrát na valmezských přehlídkách spatřit, že jim jejich nepředvídané hry vycházejí na 99% a že improvizují mnohem fortelněji a s krásnější inscenační šalbou, než verbalizátorští cucači z prstu, jako jsou Berušky nebo Dušek se Zbrožkem. Porotci jsou zřejmě placeni pouze za to, aby udržovali amatérskou kulturu ve zhnilém pořádku?! Možná, že se jednou snese z nebe anděl a o špatných porotcích na amatérských přehlídkách prohlásí: „Jak ohavně si drží svoje stolce!“, a tito budou smeteni.

Zde je má zpravodajová glosa na toto představení: V Soukolí (Havířov) - Díky zlému snu
!!!divadelní agón nabírá na obrátkách!!!
Další sociální dno, alkoholismus, další zoufalý sebemrzačivý čin - ze sociální beznaděje se hrdina zmrzačí, aby dostal invalidní důchod. Brutalita těžkých sociálních případů byla uprostřed představení znásobena o další náraz: Skupinka parodizováním invalidů pobouřených diváků hlasitě protestovala a odešla, představení bylo narušeno a zcizeno. Přesto V Soukolí dohrálo svou nepředvídanou hru až do bytostně dojemného konce.
Pointa: I kdyby ta rozhořčená skupinka a veškerý ten stud, který zasáhl všechny diváky, byla mystifikace!? Tak to nic nemění na poselství celého toho divadelního spolčení: Zůstat čestnými a rovnými lidmi a báječně se pobavit. Dnes všichni hrajeme divadlo.

Jako postupující byl vybrán soubor Crepácy se hrou Hornýcy. Dopředu říkám, že bych na písecký Parnas pouštěl obdivuhodnější tvary a skupenství než jsou Hornýcy. Přičemž Crepácy byli nominováni i předloni, ale věhlas valmezské přehlídky nerozšířili a dodnes si porotci nemůžou dovolit víc jak jednu nominaci. Doporučení dalších výjimečných představení už ani neudělují, protože stejně nejsou Artamou reflektovány. Takže letos postoupili Crepáci: havířovští mistři-amatérští kulturní nadsamci se svými přisluhovateli a něžnými přisluhovatelkami. Jejich hra o havířích bez jediné idealizace horníka, s výborně ovládnutou ostravskou chacharštinou. Crepáci asi nejlépe ze všech souborů na Valmezu odpovídají obvyklé představě o Lidovém divadlu, ale obsahují i jakési bezcharakterní rysy, které je z jejich pozic následníků Nestroyových svrhávají. To jejich vypointované divadelně zvládnuté hry činí nesnesitelnými a divák jako já se pak odebírá ze sálu pryč, protože mu jejich představení připadá jako duchamorná kravina, dělaná proto,aby se lid řehtal.
Závěr: Promiňte tedy tu trochu žluči, myslím, že nevadí, když se občas veřejně propírá, to co si jedna skupina o druhé myslí. Těm pochybovačům, kterým připadá zbytečné pouštět se do skandálů a kteří nevidí smysl v boji za dobré amatérské divadlo a teorii bych chtěl připomenout, že všechny tyto hry vytvořila společnost jako protiváhu svých nejodpudivějších stránek a jsou obrazem toho nejhodnotnějšího, toho co umožňuje její rozvoj.
Lukáš Nozar
V Hradci Králové 6.4.2004
*
mystifikovat původně v znamenalo provádět zasvěcení (mystés-zasvěcenec, facere-provádět), teprve až později vznikl význam: klamat nepravdivou zprávou. Podobně je to i se slovem skandál. V řečtině znamená skandalon léčku a až latinské scandalum má význam pohoršení a veřejná ostuda. Tyto etymologické exkurzy mi připadají zajímavé, protože to, co se na letošní Valmezu událo, odpovídá i starým významům výše zmíněných slov
Pod prostěradly se ukrývají členové ostatních divadelPod prostěradly se ukrývají členové ostatních divadelMATERIÁLY Z PŘÍPRAV AKCE VALMEZ SUBVERZ:

PLÁN: 1. Divadlo Margaret Thatcherové hraje v pátek hru, o níž víme jen to, že se v ní především tančí. Dostane za úkol, aby v ní byly postavy Karel a Josef. Tento "prolog" bude ve skutečnosti abstraktním epilogem celého představení, protože má název NA KONCI TUNELU.

2. Divadlo SERVÁC hraje hru o níž taky níc nevíme, jen to, že já Králíček v ní tančím roli Motýla Emanuela. Vzhledem k tomu, že divadlo V SOUKOLÍ hraje DÍKY ZLÉMU SNU, budeme tuto hru považovat za zlý sen postavy, která se objeví ve hře OSPALEK. Propojení OSPALEK a SOUKOLÍ: SOUKOLÍ přebírá motiv rekvizity sádrová noha, o níž se v OSPALKÁCH pouze mluví. Soukolí tento motiv zpracovává jako zlý sen hrdiny OSPALEK, vozíčkáře Potměšila, kterému se zdá, že chodí, dokonce létá jako MOTÝL (viz divadlo SERVÁC). NIcméně toto použití motivu morálně pohorší herce OSPALEK Radka Rubáše, který křikne na SOUKOLÍ něco v tom smyslu, že to je laciné dělat si legraci z jejich divadla a hlavně motivu postiženého, kterému oni OSPALKY se nevysmívají, ale pouze jej nahlížejí s humorem. Na to reagují na jevišti Soukolí a zhlediště ještě Marie (patřící nepřiznaně k XXOH). Konflikt se odehraje mezi těmito lidmi a Soukolí donutí oba diváky k divadelní spolupráci. SOUKOLÍ ale především zpracovává některý vedlejší motiv Margaret Thatcherové, týkající se asi Karla s Josefem a pečlivě se mu věnuje. Ovšem tak, že není poznat, že tam ta souvislost je.

3. OSPALKY, které tomuhle předcházely, jsou snad jasné: V nich vystupuje Rubáš, Johana a Klára z DNA a Jonza Krčma z Kašle miminka, přičemž my ostatní jsme umrlci a duchové, kteří jsou skryti pod prostěradly. Tento kostým získáme na ubytovně. Díky předem vymyšleným narážkám vědí umrlci, co budou sborově říkat. Nutno vymyslet, hlavně ne příliš vtipné! Ujme se toho Honza Krčma?

4. Po Soukolí následuje XXOH, které jediné hraje otevřeně o reinkarnaci. Podstata: Během hry dochází k převtělování herců do sebe samých a v jednu chvíli ovšem díky střelbě vzduchovkou do publika, do představneí vpadává Prokop Holoubek a stává se reinkarnačním mostem mezi třeba Kouzelníkem a Kouzelníkem. V závěru Holoubek umírá a zůstává Kouzelník

5. BERUŠKA nastupuje s Kouzelníkem s basou na krku na místě Holoubka. Králíček má za úkol spojit veškeré motivy, především Karla s Josefem a Zlý sen motýla Emanuela, přidat motiv NEČEKANÉHO VĚTRU, pozvat ostatní postavy jako OSPALKY a SOUKOLÍ a XXOH a situovat děj na konec tunelu, kde se objeví koknečně i Divadlo Margaret Thatcherové. Vše končí opět tancem. Kankán.DIVADLO V SOUKOLÍ nastiňuje nenápadně všechny dějové motivykteré budou procházet všemi představeními

ÚTRŽKY EMAILOVÝCH PŘÍPRAV:

> Radek Rubáš, který bude hrát v OSPALKÁCH, byl studovat hru KDO MI > TO UVĚRÍ, PANE MOODY a zjistil:

> > Hra je o alkoholikovi Františkovi, který po nehodě skončí na > vozíku (hraje ho Potměšil!) a v nemocnici se setkává v > halucinacích s duchama. Jezdí výtahem mezi peklem a andělama > strážnýma, nějakej ten tunel, duch narkomana je tam... Má ženu > Sabinu. Během akce se promítají ukázky z Potměšilových filmů, > když chodil. Myslím, že bychm měli sehnat invalidní vozík a obout > se do toho. Radka jsem právě připojil k debatě, chilli, jestli to > čteš, upřesňuj! Po dohodě s OSPALKAMA jsme vygenerovali, že > jejich představení budou oni, co je ve Valmezu neznají, odhalení > na pódiu a my, co nás znají, zakuklení jako duchové. Asi > prostěradla, to bude dost trapné, ne? Každý z domu svoje > prostěradlo a kostýmy jsou. Šéfem učitelem-svazákem bude Honza > Krčma, Potměšil bude Rubáš. Holky si připraví nějaké své monology > z her, co mají nacvičené, aby to vypadalo připraveně. Umrlci by > měli mít několik hlášek, které budou na narážky unisono všichni > říkat. (Asi moc nemůžeme mluvit jednotlivě, leda se změněnýma > hlasama). To jsou nové zprávy. Chat by byl lepší večer, co? >

>rubáš připojen, upřesńuju rozmery a přesahy hry, je to daleko složitější a samozřejmě proto zajímavější, františek/potměšil obviňuje ze svého pádu policistu Brůnu(krásné jméno), až jeho mrtvá žena a jeho anděl strážný ho přesvědčí, aby vzal na vědomí pravdu, chtěl spáchat sebevraždu... jeho mrtvá žena sabina je jeho první žena, druhá žena je alkoholička a pracovnice blízkého lihovaru, proč se o tom nebavíme na pornočetu?, celá hra je dvojhlas františka/potměšila vzpomínajícího a píšícího panu Moodymu(tento motiv tam jisto jistě musí být) a františkova ducha, který hledá své tělo: a na této cestě iniciace, adept již bezejmenný, avšak plný vzpomínek, tedy si uvědomující své jméno, se prokousává materií zasvěcení, rituálů cesty, setkávání se zkratkami a slepými zatáčkami ( myslím, že to by mohl být hlavní motiv, dvacet minut trapné cesty, keců o smíření, hledání smyslu...) šance pro duchy je mluvit přes sebe jako pět narkomanů, šest bývalých přátel, kteří se uchlastaly, rodiče, kteří sice žijí, ale jsou zahaleni do oblaku kouře, smutku z rozdělení cest, ztráty syna... nebeský chór... peklo - trpící duše v kotlích... v originále to má devadesát nekonečných minut, tak fajn uděláme dvacet minut jizdy z kopce na vozejku...
Petře,
napadlo mne, že by na konci Ospalek nebo někde jinde (u toho tance) mohla být použitá skladba Tender od Blur z alba 13. Je dostatečně kýčovitá a má jisté sdělení. Hlavní však je, že je v ní takový ten gospelový sbor, což by mohl být úmrlčí chorál, i když se tam zpívá o lásce (a do toho by se nějak tančilo). Další takovou podobnou záležitostí je třeba skladba Day the devil comes to get you od Laurie Anderson z alba Strange angels (doufám, že se nepletu). U Blur láska u Anderson ďábel, u obou gospelový chorál. Pokud máš možnost, zkus si je poslechnout.

Co ty na to? A prosím, jen tak rychle to neshazuj ze stolu.

Teď mne napadá, že ta Anderson by se dala použít na konci vašeho (potažmo společného) představení. Takové skryté sdělení pro porotu: "Day the devil comes to get you ...."

Pokud ano, mohu je obě přivést na minidisku.

Patrik

DDBeruška začíná jako obvykleale věnuje se spíš parodii na vlastní styl
Jediné je divné, že na pódiu je člen jiného divadlaKouzelník namísto Prokopa!
> Hej!
> Tady je resume, jaky je mezistav:

> > Vcera me napadly nazvy, ktere jsem navrhnul a hned se pripojili
> XXOH a jeden si zamluvili:
> > 1. ZASTIHL KARLA S JOSEFEM
> 2. DÍKY ZLÉMU SNU
> 3. NEČEKANÝ VÍTR
> 4. NA KONCI TUNELU

> > Je to i báseň. Výhoda je, že lze s přimhouřeným okem číst v > jakémkoli pořadí. XXOH si včera zamluvili jedničku (myslím, že k > radosti všech ostatních). Beruška by ráda trojku. Obojí je v > duchu obvyklých názvů divadla. jestli jsem pochopil včera Kamilu, > tak Soukolí by zahrálo dvojku. A zbývá nám čtyřka - v jednání je > Divadlo Margaret Thatcherové. DO konce týdne rozhodnout.

> > Speciálním tématem jsou OSPALKY, které by podle mě měly uvést > takovéto reinkarnační drama, co se hrálo v Celetné, což se > jmenovalo nějak jako CO VY NA TO, PANE MOODY? je to tak? (Původně > jsem ho zaměnil za název RUZE PRO ALGERNON). Ten trapas s touhle > hrou stojí za to. Čili podle účasti nebo neúčasti DMT bychom měli > buď čtyři nebo pět představení. V případě DMT out by OSPALKY asi > hrály NA KONCI TUNELU. Do konce tohoto týdne posíláme přihlášky. > Znovu upozorňuju na možnost celkové návaznosti společného textu! > Tudíž, aby se v ntextech o jednotlivých divadlech počítalo s > těmito fakty: Náš soubor (mysleno ale nepřiznáno Láhor Sound > System) byl založen před dvěma lety a že má tolik členů, kolik > nás bude - což tento týden upřesníme. Kdyby se i v textech o > Soukolí nebo DMT nebo XXOH objevila zkratka LSS, bylo by to > skvělé a nemuselo by to nic prozradit. Třeba: Dekadentní divadlo > beruška (dále jen LSS) - to vypadá jako dost pitomost, na kterou > se hned vysereš a čteš dál.

> > Nakonec upozorňuju na horké eso - soubor z Hranic, který snad > hrát bude, ještě zjitím, kde bych měl být ten Emanuel - tedy > možnost zlého snu.

> > Doporučuju, aby XXOH hráli přímo o reinkarnaci - nejlépe o > psychoanalytikovi nebo o pacientovi nebo přímo o sestupu někam - > ale nejradši v té reálné rovině, což by jejich stylu sedělo.

> > Tedy třeba v půlce týdne bysme si mohli poslat texty o divadlech > a sesouladit je + zjistit, kolik přesně nás bude. A taky vybrat > lživou adresu, ze které se bude odesílat přihláška OSPALEK.

> > Zdar!

> > Chuy

> > PS: Mimochodem "ospalky" česky znamenají to co moravsky
> "kysance".


Do představení Berušky vtrhávají postavy z předchozích hera děj se začíná skládat do výsledného celku
v němž OSPALKY byly prologema v jejich stylu představení také končí
Udělejme schůzku v Ostravě. Kdykoli a v jakémkoli počtu, akorát ne ve dnech mezi tím 18 - 20 březnem, kdy předstírám studium v Olomouci. A co s těma názvama? Myslím, že už bychom to měli poslat. Co tam kurňa napíšem?
Martamarta

ANKETA NEZHYBA:

) Co vas napadne, kdyz se rekne Valmez?
Pěkné historické město, do kterého vždy počátkem jara proudí mladí do divadla nadšení lidi, příjemná atmosféra sklepení M-klubu.
2) Byli jste uz nekdy v minulosti na Setkani divadel ve Valasskem Mezirici? A jestli jste tady uz byli, tak jako ucinkujici, nebo jako divaci?
Na festivalu jsme byli už nepočítaněkrát a vždy jako herci, nebo taky diváci ostatních souborů.
3 Je pro vas tento festival spis prilezitosti k setkani s jinymi soubory a divadelnim publikem, jak naznacuje jeho nazev, nebo prijizdite hlavne na soutezni prehlidku?
To první, hlavně setkávání s ostatními soubory a publikem.
4) Co vás vedlo k tomu, ze jste zacali hrat divadlo? (pozn. odpovedi mohou byt i "vtipne", ale nemusi)
Začali jsme hrát divadlo, protože jsme chtěli pobavit sebe i naše kamarády.


ANKETA SMOLNY:

1) Co vas napadne, kdyz se rekne Valmez?
Jaro. Ve většině případů se stalo to, že ve dnech konání festivalu přišlo jaro.

2) Byli jste uz nekdy v minulosti na Setkani divadel ve Valasskem Mezirici? A jestli jste tady uz byli, tak jako ucinkujici, nebo jako divaci?
Ano, byli. Jako účinkující i jako diváci.

3) Je pro vas tento festival spis prilezitosti k setkani s jinymi soubory a divadelnim publikem, jak naznacuje jeho nazev, nebo prijizdite hlavne na soutezni prehlidku?
Příležitost k setkání, ale také velmi rádi soutěžíme.

4) Co vás vedlo k tomu, ze jste zacali hrat divadlo?
Dlouhá chvíle, neukojené ambice, hypertrofované ego, léčba drogové závislosti, apod.

Divadlo XXXHX´ XOXXˇOXX

Spolek, který již téměř deset let touží po úspěchu, ačkoli pro něj nemá téměř žádné předpoklady. V novém opusu „Potkal Karla s Josefem“ se bude snažit předstírat, že sděluje cosi o komplikovaných mezilidských vztazích, neuvěřitelných setkáních a jejich dopadech, to vše okořeněné nezbytnou špetkou mystiky, arogance a perverze.

Vystoupení Berušky je zcela destruovánoostatními divadelními skupinami

SHRNUTÍ CHATOVÉ KONFERENCE:

Takže shrnutí: OSPALKY bez nás ale s motivem nohy.
Soukolí o noze a nasere OSPALKY a vtáhne do hry.
XXOH hraje o REINKARNACI a zastřelí Holoubka.
A možná i někoho jiného.Na začátku Berušky Kouzelník místo Holoubka.
Ten Karel s Josefem by se mohli objevit už u Thatcherové jako okrajové postavy!Takže Soukolí může ZLÝ SEN točit kolem motýlaZÁZNAM CHATOVÉ KONFERENCE
která se odehrála 22. 3. 2004, tedy pět dnů před celou akcí. Schůzka se konala na serveru X-CHAT, v oddělení SEX A VŠE KOLEM NĚJ, v místnosti VALMEZ SUBVERZ. Předmět hovoru: BUKKAKE. Do hovoru občas vystupovali zvenčí porno-chateři, kteří buď zklamáni odcházeli, byli přemlouváni k odchodu nebo vyhazováni.

Účastníci debaty:
Kamikla - Kamila Davidová (Divadlo V Soukolí)
eloisss - Marie Pilařová (XXXH´X XOˇXXOXX)
Muzikant_Kralicek - Petr Marek (Dekadentní divadlo Beruška)
Estrogen666 - Marta Pilařová (XXXH´X XOˇXXOXX)
kuzlinko - Jiří Najvert (XXXH´X XOˇXXOXX)
igorsmolny - Patrik Hronek (Divadlo V Soukolí)


Kamikla: a ta pěkná shoda létavců-motýli-Holoubek-toho by se mohlo využít
eloisss: no a já asi pujdu bo mě tu prudí nějaká zralá naddržená
Kamikla: ano, kuzle s basou!!!!a strašně nesmělý!
Muzikant_Kralicek: Čtyři
Estrogen666: může tě zabít špatně uzemněný nástroj. to se občas v německých detektivkách rockerům stává.
[Zrala nadrzena co ma]bierkof->eloisss: ahojky mas rada semeno a chces ho hodne pojd ke me
Kamikla: jééé, promiň kouzlo a marie
Kamikla: tak teď už jsme tu jen my tři?
Estrogen666: kuzle s basou.krása.
kuzlinko: Pak se zabiju a ze zákulisí vyleze zmatený holoubek
Estrogen666: hlavně to rozfoukání do kraje ve sklepě m-klubu. Fajnééé
eloisss: nachvilku jsem vypadla bo se mi to zaseklo, záznam mám
"Uživatelka eloisss vstoupila do místnosti"
Muzikant_Kralicek: Tam by mohl stát od začátku s basou Kouzelník!!!!!!!!! Místo Holoubka.
Kamikla: větrem se motýli rozkuklí a rozfoukají do kraje
Muzikant_Kralicek: A zatančit kankán.
kuzlinko: v berušce můžu začít já a budu vám to kazit!
Estrogen666: chudák. ale pak se reinkarnuue, ne?
"Uživatelka eloisss opustila místnost"
Muzikant_Kralicek: Kuzlo, Hej!
Kamikla: ano, v berušce by se mohli opět objevit ti zakuklenic, trochu tam prudit a pak se proměnit v motýly a odletět, nádherný konec
Muzikant_Kralicek: A na hajzlu mě teď napadlo: V XXOH zastřelíte Holoubka, ten umře. A v Berušce teda na začátku nesmí být!!!!
Estrogen666: asi někdy zcela neformuluju. ale nejsem napraná...
kuzlinko: Je mi líto i já musím končit, budu se těšit ve Valmezu. Subverzu zdar!
Muzikant_Kralicek: Beruška: NEČEKANÝ VÍTR
Estrogen666: poetické. a jak se vlastně jmenuje to Buruščí?
Muzikant_Kralicek: Ale chce to ten vozík.
Muzikant_Kralicek->eloisss: Pracuješ na záznamu?
Muzikant_Kralicek: To bude skvělé, až se OSPALKY vzepřou proti SOUKOLÍ, že si dělá srandu z vozíčkářů, kdežto ony se "humorem vyjadřovaly k vážné věci"!
Muzikant_Kralicek: Pěkný nápad s motýli vykuklením!
[Zrala nadrzena co ma]bierkof->eloisss: ahojky mas rada hodne semene pojd ke me na pokec co bukake party
Estrogen666: pošli.dobrou chuť.
eloisss: ach ty ženy!
Kamikla: Nikki nezapojovat, mohla by náš plán vykecat dividlákům a taky ať to aspoň pro někoho je šok
kuzlinko: nechci naštvat Niky, ach už to vidím, týden potom spolu nebudeme mluvit. eloisss->Estrogen666: sista, drahý má hlad a já tež, za chvilu zmizím,mám ti pak poslat, co mám uloženo?
Estrogen666: pro mě hra vždy pokračuje během semináře. jen vítám!
Estrogen666: a kůzle, ty chceš nasrat nikki?
kuzlinko: a berušky budou končit jak? staneme se všichni duchy zabalíme se do rouch a vykuklíme se v motýly?
Muzikant_Kralicek: Zároveň navrhuju aby jako bonus hra pokračovala i během semináře, kde se do nás pustí Dividlo
Estrogen666: tak čau. fuck da škola.
Muzikant_Kralicek: A nechce se Nikki dividlácky zapojit do sporu?
"Uživatel igorsmolny opustil místnost"
igorsmolny: Musím končit, ze školy mne vyhazují, zdarec.
Estrogen666: ramones je punk. punku máme plno. jenom nevím, jestli zrovna ramones. ale mohl by to mít gerhard.
Muzikant_Kralicek: Rubáš je Potměšil a Soukolí si bude dělat legraci z motýla, protože spojí nohu s Emanuelem a dostane se tak k vozíčkářovi. A to moráýlně nasere nejen Rubáše, ale všechny!
igorsmolny: A v tom snu, kdy se mu zdá, že je motýl, si zlomí nohu.
kuzlinko: vím, co bude hrát dividlo. něco jako west side story boj mezi taneční a hudební skupinou, ramones a vajakondios. Kdyby někdo v pátek pustil ramones, asi by byli naštvaní
Muzikant_Kralicek: Ale noha je v sádře a dře
Muzikant_Kralicek: Jo, psaychoanalytický motiv motýl. On chce Potměšil chodit, tak se mu zdá, že je motýl!
eloisss: já
Estrogen666: takže Marie a rubáš
Muzikant_Kralicek: Já jsem pro nasraný Rubáš a sprdne ho někdo neznámý od XXOH.
Kamikla: motýl se zlámanou nohou, špatně přistane
Estrogen666: paráda. pojďme se infiltrovat do úplněvšech souborů.
Muzikant_Kralicek: Kuzlo, můžeš psát i abys byl geniální!
Muzikant_Kralicek: To jsem vlastně zapomněl znovu říct, že mám prý tančit Motýla Emanuela v představení souboru SERVÁC v pátek. Dalo by se to využít jako ten ZLÝ SEN. Takže Soukolí může ZLÝ SEN točit kolem motýla.
igorsmolny: Kdyby nám to někdo kazil,do toho vstoupil,mohli bychom se ho zeptat,zdali by měl odvahu do toho vstoupit i jiným souborům,třeba xxx a že si od nich někoho zavoláme na pomoc.
kuzlinko: píšu jenom proto, abych nebyl po 15 minutách vyhozen
Kamikla: pozor!ať to není totální zmatek, držela bych se našich 4 souborů
eloisss: já jsem taky přirozená a neznámá, ni?
Estrogen666: s náma tam pojede Fido - doktor Mengel a michal - kapitán herman. a taky od Fida baba - tu už nezná vůbec nikdo. myslím, že použitelných lidí bude dost.
igorsmolny: Něco podobného jsem chtěl navrhnout.
Muzikant_Kralicek: ...dokáže býtt skvěle přirozená.
Muzikant_Kralicek: Připomínám, že tam bude ještě Michael Heger z Hranic a jeho středoškolský soubor. Kdoví, jestli by se i oni nedali použít. Tyvole A nebo ty holky, ukteých já mám tabnčit Emanuela! Tam jedna z nich
Estrogen666: a co kdyby třeba rubáš řekl, že se to takhle nedělá a já bych ho zeřvala, že je debil a vůbec tomu nerozumí a byli bychom tam oba dva.
Kamikla: tak co říkáte na dva uhádané-Marta(ať tam mám nějakou babu) a Rubáš
igorsmolny: Asi by to měl být někdo neznámý.
Kamikla: to by bylo přesvědčivější, protože se s Rubášem bvůbec neznáme
Muzikant_Kralicek: Ale to musí být právě někdo neznámý! S XXOH je to jasně domluvené.
Ale OSPALKY můžou být uražené!
eloisss: já se chci hádat, v osobním životě si toho vůbec neužiju!
Estrogen666: no já se dost ráda na vlamezu hádám...
igorsmolny: Však se to stává, že často se najde nějaký floutek, který má touhu do toho vstoupit.
Muzikant_Kralicek: Třeba by Rubáš mohl jen trochu uraženě prohlásit, že tohle se nedělá a ostentativně chtít odejít. A vy byste ho nepustili.
Kamikla: strašně rádi se hádáme, chci někoho z xxhhxx
Estrogen666: no, jasně. iniciovaná haádka s někým s publika, kdo by se pak stal součástí. to bychom mohli jednou použít.
Muzikant_Kralicek: A vy byste ho jako "vzali do hry". Ale to by teda musel být hyperpřesvědčivý
Kamikla: divákům. aby to neprokoukli
Muzikant_Kralicek: No vlastně kdybyste jakože "parodovali" OSPALKY, mohly by se OSPALKY upřímě středoškolsky nasrat a třeba začít pískat.
eloisss: no jasně
Kamikla: ano, o tom mluvím, přijde tam někdo další. Jsem pro, že všechny divadla by měli začít klasicky a pak se to začne měnit. ještě bych pouvažovala v jaké třetině se to začne měnit. aŤ jim to hned nedojde-
igorsmolny: Kdybychom hráli nějakou postavu z předešlé hry, její představitel by se tam mohl vrhnout s tím, že je nasraný,že je to jeho postava a že si jí nenechá vzít Muzikant_Kralicek: ...který by se pak dohrál až v Berušce.
eloisss: a jako by se tam třeba objevili náhodou
Muzikant_Kralicek: Zatím jsem nepřišel na elegantní způsob, jako e vzduchovka, jak do speciálního Soukolí dostat nenásilně někoho jiného. Dumejte. Ale fakt by se mi líbilo, i kdyby odehrálo samostatnou část příběhu,...
Estrogen666: no to jasn+. ale pak by se tam měl někdo vetřít, ne?
igorsmolny: Začátek bychom asi hráli sami, ale potom by se to mohlo měnit.
Muzikant_Kralicek: Já jsem pro to, aby každé představení na začátku vypadalo, že bude normální Soukolí, XX, Beruška
Estrogen666: takže budou hrát normálně sami v klasičné sestavě?
Kamikla: vzdycky, taneček, vznikání postav a pak by se to prostě začalo celé nějak divně měnit, objevil by se tam někdo z jiného divadla.
igorsmolny: Můžete si dokonce vybrat.
eloisss: co je to zase za "ženu"
igorsmolny: Pro nás také není problém se chvilku před představením domluvit, kterou postavu rozehrajeme.
Kamikla: na úplný začátek bych tam tu nohu nedávala, mohli bychom to udělat tak, jako vždycky, vytáhnout nějakou jinou rekvizitu, vklídku začít hrát a pak tak ve čtvrtině-buch-sádra. začátek bych udělala jako
Muzikant_Kralicek: Já si myslím, že Soukolí ještě nesmí odhalit spolupráci vlastně vůbec igorsmolny: Jak znám Mariana bude nás všechny tím iniciovat.
Muzikant_Kralicek: Aby tam šlo tematicky o totéž, ale vůbec se NEZMÍNILA ta reinkarnace! Nejlepší by bylo V soukolí zpracovat nějaký z vedlejších motivů problémů nějaké postavy z XXOH nebo Thatcherové. A věnovat se mu.
Estrogen666: ten stejný tanec né. to by bylo moc jednoduché. já bych byla pro nohu.
igorsmolny: Ale určitě bychom v tom haraburdí měli tu rekvizitu (třeba nohu)-něco s ní už uděláme
igorsmolny: Nebo bychom mohli začít tím tancem, stejným, kterým by končily Ospalky.
Muzikant_Kralicek: Jen jak udělat ty první dávky spolupráce?
Estrogen666: jo. a co pak?
Muzikant_Kralicek: Jo! Vzduchovka do publika je dobrá!!! Tak tam můžeme dostat kohokoliv! igorsmolny: To není problém,V Soukolí umí být taky hodně středoškolské.
Muzikant_Kralicek: Já navrhuju jako od začátku ten první podezřelý moment tu rekvizitu. Řekněme nohu
kuzlinko: nebo bychom mohli vzduchovkou střelit do publika a on by umřel.
Muzikant_Kralicek: No a teďka by to chtělo se vráti na přechod od OSPALEK k SOUKOLÍ
Muzikant_Kralicek: Takže takové zakopnutí ducha na cestě zpátky do svého těla. Duch zakopne o Holoubka!
kuzlinko: ne. duše kuzla by se reinkarnovala do těla prokopa. duše prokopa by zemřela, jak, to nerozebírám
Muzikant_Kralicek: Holoubek by mohl být most, přes který se všichni dostávají sami do sebe!
eloisss: ukládám...
Muzikant_Kralicek: Ale co se stane mezitím? Nějaký falešný děj, který bude zničen tím umíráním.
Muzikant_Kralicek: Jakože přímo do postavy Prokop Holoubek, jo?
Estrogen666: k tomu umírání využijeme zbraně, ortézy a podobné
kuzlinko: budeme se všichni reinkarnovat zpátky do sebe samých. a jednou se reinkarnuju do Prokopa. Znamená to, že on vpodstatě ve Valmezu nějak umřel
Estrogen666: budem tam hrát my a taky pár idí, které jsme si "najali" pro tento účel. jsou to kámoši.
eloisss->Estrogen666: a to tam nikdo nebude hrát?
Estrogen666: sista, neukládá. jestli myslíš, že to zmákneš, tak to ukládej.
Muzikant_Kralicek: Nikdo neukládá. Jestli chceš, dělej to.
Muzikant_Kralicek: A nebo můžem sedět v zákulisích pod prostěradlama. Ale to by už BYLO nápadné.
Estrogen666->eloisss: ospalky jsou fiktivní soubor, ve kterém se to všechno spojí.
vymysleli jsme ho pouze pro účel valmezu a přihlásili. vzali ho.
Muzikant_Kralicek: NEsháněli.Oni nevědí, kolik nás bude. OSPALKY mají v programu čtyři lidi napsané.
eloisss: znovu se ptám, jestli to někdo ukládá!
Kamikla: můžem to všechno domluvit v pátek-ty naše sbory v Ospalkách a pak tam přijdem opravdu až na začátek představení
Muzikant_Kralicek: Zkus Kouzlo, ještě pro mě vysvětlit to s tím Holoubkem.
Estrogen666: ad objevování až minutu před začátkem: to by se po nás asi sháněli, ne??
"Uživatel magno byl vyhozen správcem Muzikant_Kralicek z místnosti"
Kamikla: a jaké to bylo? jak dloho na vás lidi čekali? Bylo by to výborné vyzvednutí ze židlí té poroty


Estrogen666: ráda.
Kamikla: jejich část, pak bude xxxhhhx+prokop a beruška závěrečný zmatek
Muzikant_Kralicek: Na začátku Berušky Kouzelník místo Holoubka. A jak uděláme pokračování Berušky?
Kamikla: jako že soukolí vtáhne část Ospalek do hry
Estrogen666: připomínám, že máme název potkal karla s josefem. tak se tak můžou jmenovat kůzl s gerherdem. nebo jinak?
Muzikant_Kralicek: A co náboje do vzduchovky? Musí být pecka! nebo poplašňák!
Muzikant_Kralicek: Kapsle do pistolky!
Estrogen666: vítěz-přítel od sista je hračička. on má určitě i náboje. a má plno vojenskýc h věcí. můžem vzít. chytil výprodej skladu a kupil, co se dalo.
Muzikant_Kralicek: Tak se o to postarejte, ať to je šleha!
Muzikant_Kralicek: Ten Karel s Josefem by se mohli objevit už u Thatcherové jako okrajové postavy!
Estrogen666: a i kdyby neměl. náboje do vzduchovky stojí pár tolarů..
Muzikant_Kralicek: Ale ať tomu Holoubkovi něco neuděláte! On má na to smůlu.
Estrogen666: no, akorát si nejsem jistá nakolik se bude v thacherové mluvit. já akorát vím, že to bude tanec.
Kamikla: aha, a bude se xxooh na konci prát?
Muzikant_Kralicek: A ta Beruška? Já budu muset jako vypravěč shrnout na začátku všechny motivy z předchozích her. A přidat do toho motiv nečekaného větru. Jarního. Motýlího.
Muzikant_Kralicek: XXOH se na konci by mělo prát ale už bez OSPALEK. Ty vyměknou!
Estrogen666: janek se mi má ještě volat. já bych byla pro bitku - to je můj oblíbený motiv. navíc by při tom mohl zase někdo umřít, a to by rozhodně nebylo na škodu.
Kamikla: prosím vás ještě pro mě, v margaret bude hrát Marta?A už nikdo?
Muzikant_Kralicek: Ať mi to Eloiss ten záznam pošle na můj mail.
Muzikant_Kralicek: Hej, Kuzlo, co ty na to?
Estrogen666: no, janek když mi volal, tak říkal, že by mě chtěl. ale zálaží to na tom, jak to teďka vymyslíme s celou tou koncepcí.
Muzikant_Kralicek: Jo, ještě by tam ale měli s náma nakonec se objevit Margaret!!!
Estrogen666->Muzikant_Kralicek: tak a už se do mě taky sere zralá nadržená.
"Uživatel kuzlinko byl vyhozen z místnosti (15 minut nepromluvil )"
Estrogen666: určitě se objeví. však tam budou.
Kamikla: Protože to máme jakž takž promyšlené až na tu Margaret vlastně. Ale to je možná právě dobře ne? Pak ty jejich motivy ještě použijem
Estrogen666: kuzle asi medituje nebo se reinkarnoval.
Muzikant_Kralicek: Jen jim musíme ještě domyslet ten "dramatický oblouk!" Musíme je donutit, aby tam měli Karla a Josefa. Když ne ve slovech, tak napsané jména na zádech!!!
Kamikla: kdo, margaret?
Estrogen666: jo, to bude v pohodě. já jsem jankovi slíbila, že až mi bude volat, tak už budu vědět, co a jak a oni to zapracují do své dvanáctihodinové zkoušky.
Muzikant_Kralicek: Jo.
Kamikla: tak jo, nemám už otázek. myslím, že na to, že na začátku nebylo nic, je to úžasně propojené
Muzikant_Kralicek: Oni hrajou NA KOKCI TUNELU. Takže jsou vlastně vrcholem dramatu den předtím! Abstraktní vrchol. Zatančená katarze! To jim, Martičko, vysvětli!
Estrogen666: tuž ja. tak my vemem, co unesem.hlavně ten vozík. budu tam brzo - na tu zoušku s margaretou. vysvětlím.
Kamikla: my s Paťou budem na začátek Margarety, tak máme to zhruba?Končíme?
Muzikant_Kralicek: Yes. Bukkake vespolek!!!
Estrogen666: končíme. subverzu zdar. těším se jak děcko!
Kamikla: Zdarec v pátek!


VÝSLEDNÝ SOUPIS

definitivního plánu, zapsaný Petrem Markem ve valašskomeziříčské restauraci na ubrousek hodinu před závěrečným představením akce - falešnou hrou divadla Beruška:
Výsledný soupis definitivního plánu, zapsaný Petrem Markem ve valašskomeziříčské restauraci na ubrousek hodinu před závěrečným představením akce - falešnou hrou divadla Beruška