OVOCE Z LENINA

23. března, Jeseník, Plíživá kontra