UNARCLUB
kulturní sdružení v Hranicích na Moravě, od 1989

Sdružení bylo založeno 16. září 1989 v Hranicích na Moravě jako " Sdružení ideologicky nenarušených občanů ". Název "UNARCLUB" vznikl později. Zakladatelem je Jiří Juffo Karlsson Nebeský (vl. jm. Jiří Nebeský, užívá také pseudonym Tokio Nebeský P. C.) a jeho přátelé - Petr Marek,  Jiří Nezhyba,  Libor Hanuš a  Hynek Polák.

Sdružení je orientováno na kulturu, což bylo zřetelněji dáno najevo rozšířením názvu na Kulturní sdružení Unarclub. Unarclub vydává časopis Maštal (Grošákovy chytré noviny). Je to časopis literární a obsahuje povídky, básně, rozhlasové hry, scénáře, recenze atd. V letech 1994 - 1996 vyšlo osm čísel a jedno dvojčíslí. Pro rok 1998 připravují další číslo.

Úsilí členů Kulturního sdružení Unarclub se projevuje také v Dekadentním divadle Beruška , které se několikrát účastnilo divadelních a básnických přehlídek a festivalů. Divadlo se stalo vítězem Setkání alternativních divadel ve Valašském Meziříčí. Účinkovalo také na Wolkrově Prostějově a Jiráskově Hronově.

V letech 1990 a 1991 vyšly v Nakladatelství kulturního sdružení Unarclub LS + D dva převážně básnické Almanachy Unar, v roce 1992 společně napsané dramatické texty s názvem Hry I a následoval kolektivní román Svěží vánek, vydaný v pěti sešitech poprvé v roce 1994 a podruhé v roce 1996. Jiřímu Nebeskému a Petrovi Markovi také vyšly ve sborníku pod názvem Dark side of the hnusná hlava texty k písním.

Pod Nakladatelstvím kulturního sdružení Unarclub LS + D spadá edice Kamuflon. V této edici vycházejí sbírky mladých, začínajících básníků.  Jiří Nebeský a Petr Marek jsou také alternativní novináři Hranického týdne (dříve Hranické noviny) a jiných periodik. Píší recenze, sloupky, pozvánky do kina, filmové kritiky a Jiří Nebeský píše také povídky a glosy. Nebeský napsal pod názvem PES JAK VĚŽ - Všechna  Říkám že:  i ta, která nesměla vyjít knihu s "drobečky úvah, recenzí a názorů o hranické minuskultuře."

Členové Unarclubu natočili několik filmů. V roce 1993 to byl 55 minutový film Bajesta Gumbrina s podtitulem "Chytrý pacient v rukou šíleného lékaře". Je to příběh člověka, který pod vlivem léků poznává nový svět. V roce 1994 to byl dokumentární snímek s názvem Které své, který trvá 30 minut. Je to snímek o cestě Dekadentního divadla Beruška na jejich alternativním zájezdě Hranice - Písek - Praha - Hranice roku 1994. 240 minut v Solingenu je film, který vznikl v roce 1995 a trvá 240 minut. Má i kratší verzi - 90 minut v Solingenu. Vypráví o třech přátelích, kteří se dostanou časové smyčky. V tomtéž roce byl natočen film Moje milé děti, který vyhrál v roce 1996 Soutěž mladých filmových tvůrců. Film je o dívce v červeném kabátku a o modrém klubíčku. Oba svazují a rozvazují osudy mužů. Film Petra je rozstříhaný a jinak slepený příběh "o ztrátě a hledání víry".  Navíc se zdá, že je pozorován se zamlženou myslí. Film trvá 45 minut a vznikl v roce 1996. V roce 1996 vznikl také 55 minutový snímek s názvem My Life Opodál. Vypráví o dvou bratrech, kteří žijí svým vlastním životem. Jejich vztahy se změní v okamžiku, kdy mezi ně vstoupí čas (metaforická postava). Z roku 1997 je 30 minutový snímek Petra Marka a Jiřího Nebeského Všechno na Mars!. Dále byly natočeny další, krátké snímky, které režíroval převážně Petr Marek: Záchod (1988, 12 sekund), Reklama (1990, 2 minuty), Nezhybos (1990, 7 minut), Virtuoz (1990, 16 minut), Přistání (1990, 8 minut), Přepadení (1990, 6 minut), Karel (1990, 9 minut), U babičky (1990, 5 minut), Večírek (1991, 10 minut), Třetí den (1991, 8 minut), Americké strašidlo (1992, 12 minut) , Hynek Polák : Mé město (1992, 13 minut), Franz Kafka : Proměna (1992, 9 sekund), Franz Kafka : Zámek (1992, 3 minuty). V současné době členové sdružení dokončují film s názvem Láska v Hranicích.

Členové sdružení nepíší jen texty k písním, ale i hudbu. Petr Marek i Jiří Nebeský vydali kazety (například Totalita - Petr Marek, Černý kůň - Jiří Nebeský). Zhudebňují nejen své texty, ale i texty jiných autorů. Existují i hudební "unartělesa": Králíček, Grošák (hudební skupiny o jednom hráči), Králíčkova hudební skupina (Petr Marek, Jiří Nebeský, Jiří Nezhyba, popřípadě v jiném obsazení), vystupují i pod jménem Doktor a Dement apod. K jejich písním existuje několik klipů.

KNIŽNĚ:

PERIODIKA:

Z OSTATNÍ PRODUKCE:

filmy:

Záchod (1998), Reklama (1990), Nezhybos (1990), Virtuoz (1990), Přistání (1990), Přepadení (1990), Karel (1990), U babičky (1990), Večírek (1991), Třetí den (1991), Americké strašidlo (1992), Přepadení 2 (1992), Sokové (1992), Březen (1992), Hynek Polák: Mé město (1992), Franz Kafka: Proměna (1992), Franz Kafka: Zámek (1992), Bajesta Gumbrina (1993), Které své (1994), 240  minut v Solingenu (1995), Moje milé děti (1995), Film Petra (1996), My Life Opodál (1996), Všechno na Mars! (1997).

LITERATURA:

                                                                                                                                            duben 1998    (hol + vac)
 
Celý slovník