Milan Doinel: P.M., poprvé

(článek vyšel v Kavárně A.F.F.A)


Jako všude jinde jsou i na Moravě hranice od toho, aby byly
bořeny. PM to dělá svými filmy, které točí sám, resp.
s několika přáteli na video. Má svou metodu, z níž plyne
zhruba následující.
Obličeje, hlasy a těla mají tendenci hledat si role
a ztotožňovat se s nimi. Proto je nutné vychýlit je z jejich
směrování a zachytit všechno, co jim při tom vychýlení
"ujede"; některým nevědomky (dokument), jiným dobrovolně v
rámci hry. Na povrch se tak dostanou nejdříve směšné
momenty, čirá debilita.
Objevovat debilitu bližního - ale nekritizovat ji. V žádném
případě ji neomlouvat. Být si jí vědom a oslavovat její
krásu. Miluj debilitu bližního jako svou vlastní.
Stejně jako s lidmi zacházet i s filmovou technikou, s
příběhem, s formou. (Vychýlit, objevovat, oslavovat...)
Perfekci, "vtipné" historky, vyblýskané obrázky přenechat
druhořadým. Čekat na chybu, políčit si na ni, nenechat si
žádnou proklouznout, přivlastnit si ji, pěstovat a hýčkat si
ji, stát se pánem chyby. Kralovat chybám je nejlepší způsob
jak se vyvarovat těch nechtěných.
Točit ne pro "prestižní" většinu, ne pro "alternativní"
menšinu, ale pro toho, toho a toho.
Neplazit se na kolenou před penězi. Nemluvit o nich a točit.
Kvalita a počet Markových titulů jsou výsměchem hlavnímu
tématu rozhovorů lidí z branže. Neplazit se před těmi, kteří
se plazí. Na kolena padat v šíleném smíchu a bušit pěstí do
země.
Všechny krásy světa, lásku, a vůbec všechny city vyšpinit v
moři trapnosti. Pokud nějaké přetrvají, budou velké.
Navštívit fabriku na roboty, nebýt přijat, pracovat na
vlastní pěst a podle svého, po roce to zkusit s FAMU podruhé
a napřesrok jí dát šanci potřetí. FAMU v příjimací zkoušce
s PM neobstála, opakovaně a příznačně.
Postmoderní film pracuje s bloky určitých klišé populární
kultury. Bloky jsou prohazovány, převraceny, směšovány,
navzájem se citují. Slaví se "kulty", jejichž jádro bylo
vyprázdněno. Nepracovat s bloky, ale s prvočiniteli. Ne
Fiction z rozemletého masa, ale Reality přeřeknutí, ostrých
a nepřípadných spojů, záblesků bezelstných tváří. Umění
postmoderny nevěří v nové, protože se nikdy nenaučilo dělat
SPRÁVNÉ chyby.
Nepřipravená reakce, trapasy, nečekané nalomení melodie
známého - často milovaného - hlasu: věci, které vytrysknou,
jsou vždycky nové, pokaždé jsou to objevy. "Citování je
vlastně blbost," řekl mi PM, když jsem tvrdil opak. I remake
má cenu jen tehdy, pokud je falešný.
Tabula rasa. Nebýt citátem. Nepracovat s převzatými bloky,
ale s náhodnými prvočiniteli. Nepřipravovat - být připraven.
(Na náhodu, na chybu.)
Reklama, clip, "clipová estetika" = montáž smyslu zbavená.
Lépe: montáž v době nedůvěřující v nové. Nelze-li nové
nalézt nikde jinde než ve "vytrysknuvších" chybách, není to
málo. Je to smysl. Konsekvence - pro PM naprosto jasná -
zpět k montáži!
Co dodat? Že PM vystupuje ve svých filmech zpravidla se
svými partnery z Unarclubu, z nichž Nezhyba je často Zelený
a Grošák vždycky Nebeský. (L. Hanuš je virtuos.)
PM se rád dívá na Godarda a Godard, "strýček", "Gody" si rád
hraje se jmény. Nenechme se zmást tím, že jméno Marek se
tváří okázale neoriginálně. Jakmile jednou patří PM, situace
se hned mění. Pak už se nelze nepozastavit nad faktem, že se
to jméno vejde hned do několika z kinematografického
hlediska tak zásadních slov jako jsou KAMERa, REMAKe,
filmMAKER, a KAMaRádE.