Okolnosti vzniku románu Svěží vánek popisuje tento text:

Idea tzv. románu na pokračování vznikla už někdy na podzim roku 1992 v souvislosti s chystaným, ale neuskutečněným vydáváním časopisu Tlusťoch agentury Kfýtko. Od ledna následujícího roku pak začala být trojicí tvůrčí jednotky KUŠ uskutečňována. Každý z autorů je vždy tvůrcem jedné ze tří stran rukopisu rsp. strojopisu, tzn. že práce na Svěžím vánku je svým způsobem kompromisem mezi tvorbou kolektivní a tvorbou individuální. Jednotlivec nepřispívá do celkové mozaiky díla kamínky, ale vytváří samostatně celé výjevy, které jsou pak její součástí. Samozřejmě, že při tomto tzv. "střídavém" způsobu psaní vzniká celá řada potíží, už jenom prozaická barva vlasů jednotlivých postav se stává problémem, o vlastnostech dalších reálií či charakteru postav nemluvě. Všechno vyžaduje mnohem větší pozornost než v případě individuálního autorství celého díla. I ostré hádky, týkající se budoucího děje románu, provázely jeho zrod. Tvůrčí aktivita, která měla zpočátku charakter spíše sporadický (vždyť například v průběhu ledna a února vznikly všehovšudy tři strany), kulminovala na přelomu července a srpna. Tehdy vzniklo v průběhu pouhých čtrnácti dní takřka čtyřicet stran strojopisu.
Jaký je stav románu dnes? Rukopis má osmdesát stran, které představují zhruba 240 tiskových stran formátu A5, autory čeká poslední - sedmá - kapitola knihy a závěrečné úpravy, které asi zaberou nejvíc času. O čem Svěží vánek je, či zatím je? O třech mladých sportovcích - cyklistech, kteří před očima čtenářů prožívají na události zřejmě nejbohatší týden svého života. Hodnocení celého díla přenechme kritice, až bude hotovo, ale už dnes víme, že Svěží vánek je dosud nejrozsáhlejším literárním dílem UC (s výjimkou několikatisícistránkových soukromých deníků jednotlivých členů).

(autor: Jiří J. K. Nebeský, úryvek z projevu ze 4. výroční schůze Unarclubu, 17. září 1993)

[citováno podle: (Libor Hanuš, Petr Marek, Jiří J. K. Nebeský, Jiří Y. H. Nezhyba, Hynek Polák): Unarclub 1989-1994. Hranice, Nakladatelství Kulturního sdružení Unarclub LS†D, 16. září 1994, s. 32-33]

Zde je recenze Svěžího vánku:

text recenze Svěžího vánku
text recenze Svěžího vánku
text recenze Svěžího vánku
text recenze Svěžího vánku
text recenze Svěžího vánku
text recenze Svěžího vánku
text recenze Svěžího vánku

(autor Petr Marek, Hranické noviny 1, 1994, č. 7, 18.-24. února, s. 4)

Na tomto místě rádi uveřejníme vaše dojmy a názory nad románem Svěží vánek.

Napište nám.
© Unarclub, 2000