UNARCLUB - PROJEVY


Jiří Nebeský čte svůj Projev k 11. výročí založení UC Jiří Nezhyba stejně tak na Třídě 1. máje v Hranicích, U Mejdla

"Oficiální projevy" k výročím založení Kulturního sdružení Unarclub vznikly jako recesní počin v roce 1990. Jejich čtení od té doby probíhá na tzv. "Výročních schůzích UC", které se každoročně konají na nejfrekventovanější hranické Třídě 1. máje, na místě zvaném "U Mejdla". Postupem let se kdysi čistě parodické schéma "oficiální oslavy" začalo proměňovat v jakýsi happening přinášející zprávu o tom, co UNARCLUBEM v nejrůznějších sférách (někdy dokonce i ve velmi osobní) za uplynulý rok pohnulo. Projevy z prvních pěti schůzí vyšly v Nakladatelství kulturního sdružení Unarclub, zde si brzy budete moci přečíst jejich komplet za deset let (nyní chybí několik vybraných - Nebeský 96, 98 a Nezhyba 96, 97, 98, 99). Příjemnou zábavu.

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 (schůze se neuskutečnila!)
2003
Jiří
Jiří
JiříDávno...

Petr, dávno...