Petr Marek


Oko P. Marka

režisér většiny filmů UNARFILMU. Narozen 1974, natáčí od roku 1983, věnuje se filmové teorii, je zakládajícím členem Kulturního sdružení UNARCLUB a improvizační skupiny DEKADENTNÍ DIVADLO BERUŠKA, člen hudební skupiny KAKADUO a sólový hudebník, známý pod pseudonymem MUZIKANT KRÁLÍČEK.

Další informace:

FILMY A AUDIO KE STAŽENÍ
stránka audio/video-archivu, kde získáte několik kompletních filmů a mnoho audiozáznamů hudby a mluveného slova
MYSPACE
myspace profil Petr Marek/Unarfilm
ČLÁNKY
články o UNARFILMU (M. Doinel, J. F. Typlt, P. Coufalová) a teoretické práce Petra Marka
LÁSKA SHORA
filmová projížďka po cestách mysli
NEBÝT DNEŠNÍ
realistické mystérium
FILMOGRAFIE
Unarfilm 1990 - 2001
FILMY UNARFILMU V KINĚ SVĚT
ceněný text, popisující filmografii Unarfilmu 1988 - 1998
BAJESTA GUMBRINA
montážní psychothriller se šesti sty gagy
KTERÉ SVÉ
dokumentární cesta Dekadentního divadla Beruška 1994
FILM PETRA
montážní klauniáda o ztrátě a hledání víry
MY LIFE OPODÁL
smutná metaforická komedie
240 MINUT V SOLINGENU
longplay komedie
MÉHO SNU ČERT
dekonstruktivní cesta z ega
VŠECHNO NA MARS!
dialogová listina k větru zvuků a obrazů
V CENTRU FILMU (V TEPLE DOMOVA)
televizní dokumentární mystérium Víta Janečka a Petra Marka
Rozhovor Martina Fišera s P. Markem
pro časopis Živel, 2001
STAVY A SOUVISLOSTI
rozhovor s P. Markem pro TAMTO, 1999
ROZHOVOR S REŽISÉREM PETREM MARKEM
pro Hranický týden, 1997
UNARCLUB
stránka Kulturního sdružení
DIVADLO BERUŠKA
improvizační skupina
MUZIKANT KRÁLÍČEK
P. Marek jako sólový hudebník
KAKADUO
undergroundová hudební skupina
JIŘÍ J. K. NEBESKÝ
literát, politik, kamarád

Stránky českého experimentálního filmu

UNARFILM


Zdeněk Eliáš a Magdalena Hrubá ve filmu ´Moje milé děti!´ (1995)


Název UNARFILM se poprvé objevuje v titulcích bytové video-
inscenace KAREL, natočené v roce 1991 Petrem Markem, Jiřím
J. K. Nebeským a Liborem Hanušem. Od té doby je součástí
titulků ke každému audiovizuálnímu dílu z dílny UNARCLUBU. 
Název UNARFILM pokračuje v tradici amatérské filmové společ- nosti Markova děda a otce, která se věnovala především záznamům hokejových utkání. V letech 1990 - 2000 natočil UNARFILM přibližně 60 snímků. Nejkratší z nich trvá devět sekund, nejdelší čtyři hodiny.

UNARFILM Petr Marek Mlýnský příkop 1790 HRANICE 753 01
tel: 776/614343 E-mail: muzikant.krlek@post.cz
Natáčení filmu LÁSKA SHORA
HISTORIE UNARFILMU:
1.
Petr Marek natočil svůj první krátký film v roce 1983, bylo mu 8 let a tatínek mu půjčil svou osmimilimetrovou kameru. Do roku 1988 tak vzniklo množství krátkých filmů, většinou rodinných záběrů s občasnými hranými pasážemi. Byly to vesměs groteskní výstupy. Dochoval se první scénář, který napsal Marek se svým kamarádem Liborem Dufkou přibližně v roce 1984.
V roce 1988 natáčí Marek s Jiřím Nezhybou (pozdějším členem Kulturního sdružení UNARCLUB) metrový film ZÁCHOD. Jeho děj je jednoduchý: Muž (Marek) se plazí, uvidí zácho- dovou budku a vběhne do ní. Byla to vlastně zkouška na první samostatný amatérský film Jablkový Johnny, který začali natáčet záhy. Film se bohužel nedochoval, neboť byl zničen policií ještě týž den, kdy byl nat očen.Šlo o gang- sterskou parodii, uvedenou reklamním šotem hudební skupiny SAVAREZ (Marek, Hanuš, Nezhyba). Děj: Muž (Marek) si koupil LP desku a jde po náměstí. Na kašně sedí Jablkový Johnny (Jiří Nebeský) - šéf gangu. Z kašny se vynoří komplic (Nezhyba) a oba ihned honí muže. Ten po pádu ze schodů (Petr Marek založil v 1. třídě základní školy Klub kaskadérů) vbíhá do vrat policejní stanice. Zde natáčení skončilo zásahem příslušníků VB.
Takže prvním skutečným společným filmem je až REKLAMA UNAR- CLUBU, tedy pseudopropagační snímek, natočený už po založení kulturní organizace. Montáž volně řazených výjevů spojených jen nápisy, oslavujícími v různých variacích UNARCLUB, ústí nečekaně v parodii na zásah policie 17. listopadu 1989 (natočeno v lednu 1990, tedy necelé dva měsíce poté!).
První hraný film UNARCLUBU (brzy už vznikne filmová společ- nost UNARFILM) se jmenoval NEZHYBOS ANEB HLAVINKA MÁ ALIBI I. Byla to desetiminutová plážová groteska na námět Petra Marka a Libora Hanuše. Kamarádi jdou k vodě, potkávají muže, který se nedokáže správně oběsit a vše končí zmatenou honičkou v komediálně-hororovém ladění. Film zůstal oproti scénáři značně nedokončen a závěr, ke kterému byly přilepeny nepoužité scény tak působí až fantasmagoricky. Radikální změnou je nástup videotechniky. Od července 1990 začíná UNARFILM chrlit jeden krátký videofilm za druhým. Prvním je dokument o kytaristovi Liboru Hanušovi VIRTUOZ a následuje série parodií, bytových inscenací, videoklipů.
Podivným dílem je hudební hororová feérie VEČÍREK, vrcholem dobového humoru pak gangsterská parodie PŘEPADENÍ, kouzlem nechtěného dnes baví dabingová inscenace U BABIČKY.
V roce 1991 natáčí Petr Marek podle svého a Nebeského scé- náře sedmiminutový film TŘETÍ DEN s najatými herci s draho- tušského divadelního souboru Tyl. Je to do té doby nejpro- pracovanější dílo, plné černého i absurdního humoru s mo- rálním podtónem.
Rok 1992 se odehrál ve znamení videoklipů různých hudebních formací, působících v UNARCLUBU: THE SCALDERS, DOKTOR A DEMENT (dnes KAKADUO) a co do filmové tvorby byl dost nevýrazný.
Eva Ličmanová ve filmu BAJESTA GUMBRINA
V roce 1993 ale dochází k průlomu. Nebeský a Marek sestříhají pětapadesátiminutovou BAJESTU GUMBRINU. Použijí jednak materiál natočený podle scénáře PSYCHOANEKDOTY ANEB HLAVINKA MÁ ALIBI II, jednak dotočí nové scény, nové dialogy a kromě toho použijí množství zatím nesestříhaného materiálu i záběry ze starších filmů UNARFILMU (TŘETÍ DEN, VEČÍREK...). Vznikne příběh psychicky labilního muže Gustava (Jiří Nezhyba), který kvůli nešťastné lásce k dívce Bajestě (Eva Ličmanová) vyhledá pomoc psychiatra Dusifoje (Marek). Ten ovšem aplikuje nepovolené léky a pozoruje Gustava, který se ocitá v bludišti přeludů a vzpomínek. Vyděrač Berg (Libor Hanuš) mu ovšem připraví nečekaný problém a doktor se musí zbavit všech nepohodlných svědků. Film je vyprávěn v několika dějových rovinách jako zpověď pacienta Gustava. Po dokončení filmu bylo jasné, že došlo k milníku. Bravurní forma, množství humoru i příchuť tragiky udělaly z BAJESTY GUMBRINY jeden z největších filmů UNARFILMU dodnes. Od té doby budou všechny ostatní filmy s tímto poměřovány.
Po krátké odmlce a pokusu o "novou Bajestu" (nedokončený film - esej A S MÁLEM BÝT...) přichází delší odmlka. Až v roce 1994 je natočen dokument, sledující DEKADENTÍ DIVADLO BERUŠKA na jeho zájezdu KTERÉ SVÉ. Vynechávám zde mnoho nevýznamných krátkých snímků nebo pokusů o ně. Petr Marek ještě v tomto roce natáčí svůj film JEDEN Z TĚCH ŠŤASTNÝCH a zakončuje jím první období existence UNARFILMU.
240 MINUT V SOLINGENU (1995)
2.
Druhé období je rozmezí 1995 - 97. toto období je opravdo- vým boomem UNARFILMU. 1995 je natočena čtyřhodinová komedie 240 MINUT V SOLINGENU (a sestříhána "komerční verze" - 90 MINUT V SOLINGENU ) a uvedena jako normální program v hra- nickém Kině Svět. Petr Marek natáčí MOJE MILÉ DĚTI! (zatím nejúspěšnější "popový" film UNARFILMU - spousta soutěžních cen, k nahlédnutí "scénář" ), vzniká mnoho klipů MUZIKANTA KRÁLÍČKA.
1996 natočí Marek svůj zatím nejlepší samostatný film - - třičtvrtěhodinový FILM PETRA (osobní úvaha o ztrátě víry a jejím hledání).

Společně s Nebeským záhy vytvoří další pětapadesátiminutový film - MY LIFE OPODÁL (chmurně melancholická metaforická komedie o rozpadu přátelství dvou bratrů). O UNARFILMU se již začíná hovořit, probíhá retrospektiva v pražském ROXY. V roce 1997 (kromě spolupráce s "Vítem Janečkem na dokumentu V CENTRU FILMU (V TEPLE DOMOVA) pro Českou televizi) vznikají Markovy filmy STEJNÍ HRDINOVÉ, JINÉ... (PŘÍHODY) - volné pokračování snímku MOJE MILÉ DĚTI!, ve značně rozvolněnějším a méně "komerčním" duchu, S MAJDALENOU FILM a některé další a také VŠECHNO NA MARS!. Návrat k osmimilimetrové technice, půlhodinový proud obrazů, zvuků a hudby.
Ten zakončuje druhé období tvorby UNARFILMU. Mezitím jsou natočeny ještě některé krátké projekty (například absurdní satira PARTA 77), podivný JEDEN ZA 15, DRUHÝ ZA 15 (film sestávající ze tří čtyřicetiminutových rozhovorů mezi Nezhybou, Markem a Nebeským) a materiál k novému dlouhému filmu LÁSKA V HRANICÍCH. Ten ovšem není dokončen.
FILM PETRA (1996)
Petr Marek natáčí krátký experimentální film na zakázku pro představení J. F. Typlta Dříve než vzápětí pod názvem DŘÍVE, NEŽ… Film trvá dvě a půl minuty a můžete jej vidět zde:

Drive nez (Sooner then)

Novým delším snímkem je v roce 1999 (kdy Marek spolupracuje s Českou televizí Ostrava a natáčí několik portrétů pro pořad Salon moravskoslezský) FILM MARKA - SVĚT HLEMYZU, "zamyšlení nad ztrátou a hledáním rodiny během koupele a po ní", jak zní oficiální slogan. Je tu jasná návaznost na FILM PETRA , který (podle autorových slov) byl o tom, "kdo jsem" (tedy: "Petrův film"), tento je zase o tom "kam patřím" (tedy "Markův film"). Film sestává ze dvou částí, z nichž ta první (čtyřicet minut) je lartpourlartistická koláž inspirovaná tématem a druhou část tvoří osmdesátiminutový (!) rozhovor v jednom záběru z ruky Markovy matky se synem. Marek nakonec pro veřejné promítání oddělil první část filmu, která se promítá jako FILM MARKA - SVĚT HLEMYZU (1. část).
Během roku 1999 a 2000 natáčí Petr Marek nový celovečerní film na formát 16 mm s pracovním názvem LÁSKA SHORA. Jde o "montážní projížďku po cestách mysli". V hlavní roli Prokop Holoubek, dále hrají Magdalena Hrubá, Jana Marková, Bohdan Karásek, Petr Marek, Vít Janeček a další. Film získal grant Státního fondu pro podporu české kinematografie.
Natáčení filmu LÁSKA SHORA
3.
V červenci 2000 se schází opět tvůrčí tandem Jiří Nebeský - Petr Marek a začínají pracovat na novém dlouhém videosnímku. Původní zamýšlená délka - třicet hodin. Pracovní název - - SATORI.

Prokop Holoubek ve filmu SATORI
Novým dokončeným dílem je pak "amatérský film" P. Marka, P. Holoubka, J. Paláta a M. Hrubé s názvem "ČESKÉ PULP FICTION A BLAIR WITCH". Jak již (záměrně co nejtrapnější) název napovídá, je to pokus o využití a rozvinutí těch nejhorších momentů amatérského filmu. Děje se to na všech rovinách: syžet je kriminálně- -horrorový, herecké výkony opravu špatné, kamera nepřípadná a střih kazí kde může. Navíc se do vyprávění postupně dostávají režisérské pokyny a skutečné natáčení. Výzkum pokračuje.

České Pulp Fiction a Blair Witch
Během listopadového turné Dekadentního divadla Beruška natočil Petr Marek čtyřhodinový dokument, sestávající ze záznamů čtyř vystoupení, propečených náhodnými záběry z cest. Film dostal název V KRIZI PUSTÍM RÁDIO tour 2000.
Poté spolupracuje na natáčení filmu režiséra Jana Němce NOČNÍ HOVORY S MATKOU, jehož celovečerní podoba je hotova v únoru 2000. Film získává hlavní cenu Zlatého leoparda ve videosekci filmového festivalu v Locarnu.
V této době také začíná spolu s Martinem Marečkem pracovat na scénáři celovečerní sci-fi s pracovním názvem ZOUFALÍ LIDÉ S BOMBOU a zároveň dokončuje nový videofilm, volně navazující na jeho FILM PETRA a FILM MARKA: SVĚT HLEMYZU pod názvem MÉHO SNU ČERT. Ten je dokončen začátkem května 2001 a stává se závěrečným dílem Markovy "trilogie blbosti", kterou s jmenovanými díly tvoří. Celá trilogie má nyní kompletní stopáž 150 minut.
LÁSKA SHORA je dokončena v květnu 2002 v produkci Petra Oukropce (Negativ s. r. o.) a výsledná délka je 105 minut. Premiéra filmu se uskutečnila 21. listopadu 2002 v pražském kině Aero.
LÁSKA SHORAV témže roce Petr Marek natáčí reklamní spot pro mezinárodní scénograficou výstavu Pražské kvadrienále 2003, jehož hlavní herecká hvězda se stává inspirací pro napsání celovečerního scénáře TRAMPOTY PIVA KULEHO, INŽENÝRA.
V roce 2003 natáčí Unarfilm materiál, který Marek koncem roku 2004 sestříhá do podoby čtyřicetiminutového filmu KTERAK JELI NA SVATBU. Mezitím je kameramanem dokumentu Daniely Matějkové o Straně zelených a sám připravuje politický portrét kolegy Nebeského pod názvem PŘÍJEMNÝ ÚDER. A pracuje na dlouhodobém projektu METASPIRITUS. Zároveň vytvoří kompletní původní hudbu k filmu Marka Najbrta MISTŘI. Soundtrack vychází spolu s DVD.
MISTŘI - soundtrack (2004)
Hlavní atrakcí léta 2004 je natáčení celovečerního filmu s herci ostravského divadla XXXH´X XOˇXXOXX s pracovním názvem NEBÝT DNEŠNÍ. Na podzim 2004 je Marek autorem jednoho dílu televizních zpravodajských minut jihlavského dokumentárního festivalu. V září 2005 je ohlášena premiéra filmu NEBÝT DNEŠNÍ na 17. října v pražském kině SVĚTOZOR.
Film, distribuovaný na DVD, má žánrový podtitul "realistické mystérium se sociálními prvky" a slogan: "Jedna chata, tři lidé, tři dávky. Odvykací kůra trojice přátel závislých na heroinu se změní v příjemnou noční můru. Gerard, Marta a Jiří postupně zjišťují, že nejsou na světě sami." Civilní herectví Gerarda Hudečka, Jiřího Najverta a Marty Pilařové v kombinaci s jemně sci-fi zápletkou upomínají na deset let starý film Unarclubu 240 MINUT V SOLIGENU, k jehož stylu se také hlásí. Ústřední píseň filmu Kamikaze hraje nové koncertní hudební těleso KRÁSNÝ STĚHOVÁK GERARD & SEXUÁLNÍ NÁBYTEK.
Speciální stránka filmu NEBÝT DNEŠNÍ.
NEBÝT DNEŠNÍ


Tentýž rok vzniknou další tři díly dokumentárních minut Z Jihlavy do hlavy, tentokrát s hranými pasážemi s herci z filmu NEBÝT DNEŠNÍ.

V roce 2006 sestříhá "film o filmu" LÁSKA SHORA, jehož sestřih omylem zmizí v koši počítače. Pro svůj nový hudební projekt, elektronickou skupinu MIDI LIDI vytvoří ve spolupráci s Markétou Lisou několik videí.

MIDI LIDI také vytvoří animovanou znělky pořadu INBOX.
pro hudební TV ÓČKO.

Další série hraných znělek vznikne ve spolupráci se Zdeňkem Hudečkem, známým jako Krásný Stěhovák Gerard. MIDI LIDI přispěli vytvořením animované znělky pořadu INBOX.


V roce 2007 vznikne nečekaně 30timinutový film ve spolupráci s Katkou Zochovou. Původně mělo jít o interview na školní zadání Michal Pěchoučka, ale namísto diktafonu byla použita kamera a vzniknul film Říkal, říkal, říkal... pěkná, moc hezký /to je těsně nad tím srdcem.
Petr Marek se stane kameramanem filmu Zdeňka Holého Bitevní pole Titan a také natočí záznam vystoupení skupin Marius Konvoj, Like She a I love 69 Popgejů live v prostoru Skutečnost.


MIDI LIDI mezitím natočí videoklip BUJON.
Díky pedagogické činnosti na FAMU se Petr Marek také zaplétá se studenty a účinkuje čas od času v jejich filmech: například se pod pseudonymem Mario Griotti stává figurantem ve všech rolích filmu Jana Bušty Jehovova organizace - Existuje jen jediná cesta k životu věčnému. Kráčíš po ní?, dále hraje psa Evy Braunové mimoobrazové pole v kolektivním filmu prvního ročníku katedry střihu Blondie und Eva či mladého muže v krizi ve filmu Olma Omerzu s pracovním názvem Svatební cesta.
Hudba MIDI LIDÍ se objeví ve studentských filmech Nejlepší playbacková zpěvačka (r. Jitka Rudolfová) a Pachuť (r. Michal Hogenauer).